A−Ö om Banslätt

A−Ö innehåller detaljerad information om brf Banslätt. 

Bostadsrättsföreningen Banslätt

Kvällsvägen 4 nb
146 31  Tullinge
Organisationsnummer: 712800-1588

Styrelsen i föreningen består av medlemmar i Brf Banslätt samt en ledamot utsedd av HSB Södertörns styrelse. Har du frågor eller synpunkter om föreningen är du välkommen att vända dig till någon ur styrelsen. Inför varje styrelsemöte finns en ledamot ur styrelsen på plats kl 18−19 på föreningens expedition, Kvällsvägen 4 nb.

Datum för styrelsemötena finns på anslag i entréernas glasskåp, på fönstret bredvid expiditonens dörr och på hemsidan. Där finns också telefonnummer till fastighetsskötare, förvaltare, trivselvärd, ordförande, sekreterare, ledamöter m.fl.

Trivselvärd finns i varje uppgång.

Fastighetsskötaren och Förvaltaren kan det mesta om våra fastigheter. Tel. 608 68 00.

Felanmälan till HSB:s Kundcenter telefon 608 68 00.

A–Ö finns i en utskriftvänlig version på hemsidan. Alla nyinflyttade får A–Ö i pappersform. Om du inte fått någon, kontakta styrelsen under expedtionens öppettid före styrelsemöte.

Om du ska bygga om i din lägenhet hämta och läs dokumentet Regler och direktiv som gäller vid ombyggnader

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Att hyra ut bostadsrätten i andra hand utan styrelsens tillstånd kan medföra förlust av bostadsrätten. Ärendet behandlas i stadgarnas § 40. Förening tillämpar 6 månaders andrahandsuthyrning i en första omgång vid giltiga skäl. Förvaltaren hjälper dig med nödvändiga ansökningshandlingar, dessa finns att ladda ner från HSB Portalen. Den som hyr i andra hand under längre tid bör avsäga sig besittningsrätten.

Aptus

För att erhålla användarnamn och lösenord till Aptus kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Därefter rekommenderas starkt att själv byta lösenord samt registrera en e-postadress för lösenordsåterställning ifall man skulle glömma sitt lösenord. 

Balkonger och inglasning

Balkong- och altandörr ansvarar bostadsrättsinnehavaren för. Dessa får bytas ut så länge kulören överensstämmer med originalfärgen.

Generellt får inget ändras exteriört, tillfällig anordning är dock okej, som golvtrall, spaljé, utemöbler och likande.

För inglasning av balkong eller uteplats krävs bygglov från kommunen och tillstånd från föreningen. Dessutom krävs mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren ett avtal som reglerar ansvaret för inglasningen.

Kontakta förvaltaren för mer information.

Barnvagnar

Det finns ingen särskild uppställningsplats för barnvagnar. Enligt lagen om skydd mot olyckor får barnvagnar inte ställas i hisshallar eller på loftgångar.

Bastu

Bastu finns i hus nr 4, ingång genom gaveldörren på Kvällsvägen 14. Intresserad? Kontakta HSB Kundcenter, Kvällsvägen 14. Bokning görs via den elektroniska anslagstavlan vid tvättstugan, Aptus Home appen eller via webbokningen.

Bilvård

På parkeringsdäcket ovanför garageporten finns plats att byta däck, enklare reparationer, städning av bilen m.m. Eluttag finns. Biltvätt är ej tillåten.

Blomlådor

Blomlådor får endast hängas på balkong- och loftgångsräckens insida.

Borrning

Föreningen har en regel att störande arbeten i bostaden såsom borrningar i betongväggarna o.d. endast är tillåtet vardagar kl 08.00–20.00 och på lör-, sön- och helgdagar kl 10.00–18.00.

Brandtrappa

Intill varje entré finns en trappuppgång som samtidigt är brandtrappa. Brandtrapporna får ej blockeras. Dörren till trappan skall alltid hållas stängd.

Brandvarnare

Alla lägenheter ska ha brandvarnare. Komplettera gärna med brandsläckare och brandfilt.

Bredband

Föreningen har telefoni och data (250/250 Mbps) som ingår i månadsavgiften, via Telenor. Kontakta Telenor 020-22 22 22 för att få tillgång till dessa tjänster.

Cyklar

Sedan 1 maj 2020 finns ett antal cykelplatser till uthyrning i Miljöhuset för 50 kr/månad och plats. Kontakta HSB Kundcenter 08-608 68 00 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för att hyra plats.

Det finns även cykelställ framför husen samt att cyklar får förvaras på loftgången så länge de inte förhindrar framkomligheten. Det ska vara 90 cm fritt utrymme mellan betongpelarna och räcket.

Dörrar

Tänk på att det är viktigt att dörrarna i trapphusen är stängda eftersom trapphusen är separata brandceller.

På vinterhalvåret finns det stor risk för att entrédörrarna inte stängs ordentligt på grund av att det ligger grus och is i vägen. Oftast kan man ta bort ”skräpet” med foten, men om det inte hjälper ska man göra en felanmälan.

Elmätare

Mätaren är placerad i källaren och kan kontrolleras efter kontakt med någon i styrelsen. Förbrukningen för den egna lägenheten bevakas via Home Solution och kan ses i deras App Boendeappen Avy. Appen finns att ladda hem på Google Play och Apple Appstore. För att logga in krävs Mobilt Bank ID. 

Elektronikavfall

Se Miljöhus.

Fastighetsjour

Kontaktas i akutsituation på telefon 657 64 70 då Kundtjänst har stängt. Se hemsida/anslag i entrén.

Fastighetsskötare

Det är HSB:s fastighetsförvaltning som svarar för vår fastighetsskötsel. Fastighetsskötare finns i regel på måndag, onsdag och fredag inom föreningens område. Obs! Alla fel ska anmälas till HSB Kundcenter, antigen här på hemsidan eller telefon 608 68 00. Fel ska inte anmälas direkt till fastighetsskötaren.

Felanmälan

Felanmälan kan göras här på hemsidan, länk, till HSB Kundcenter telefon 08-608 68 00 eller på HSB:s hemsida. Vid akuta ärenden som sker utanför HSB Kundcenters öppettider ska Fastighetsjouren kontaktas 657 64 70.

Fågelmatning

Det är inte tillåtet att mata fåglar eller andra djur inom vårt område; gäller även balkong, loftgång och uteplats.

Fönster

Lägenheterna har treglasfönster. Enligt stadgarna § 36 skall bostadsrättsägaren själv bekosta byte av fönsterglas. Fönsterbyte genomfördes av föreningen i alla lägenheter 2016.

Föreningen

Vår förening består av fyra hus:

Hus 1 = Kvällsvägen 2–4
Hus 2 = Kvällsvägen 68
Hus 3 = Kvällsvägen 10–12
Hus 4 = Kvällsvägen 1416

Föreningslokalen

Lokalen "Träffpunkten" finns i hus 3, ingång vid Kvällsvägen 12. Lokalen kan hyras av föreningens medlemmar. Kontakta ansvarig - se distribuerad kontaktlista eller hemsidan.

Föreningsstämma

Till föreningsstämman får du enligt stadgarna särskild kallelse. Årsredovisning, motioner och valberedningens förslag bifogas. Motioner inlämnas senast 31 mars. Stämman hålles i regel i maj.

Försäkringar

Föreningen har tecknat bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter. Det gör att vi nu har en enklare hantering av skador. Försäkringsskyddet består av fastighetsförsäkringen som täcker skador på stomme och dolda ledningar och bostadsrättstillägget som täcker ytskikt.

Vanlig hemförsäkring för lösöret tecknar den boende själv. Hemförsäkringen behöver alltså inte ha tillägget för bostadsrätt. När en skada inträffar ska den alltid anmälas till HSB kundcenter 08-608 86 00 eller på HSB:s hemsida för att därigenom få en enhetlig behandling. Samordning är en viktig del i hanteringen av t.ex. vattenskador.

Föreningens försäkringsbolag är Protector Forsikring ASA.

Försäljning

Köparen måste godkännas av styrelsen och vara medlem i HSB. Föreningen godkänner inte andra juridiska personer än kommun och region. 

Grannsamverkan

Grannsamverkan innebär att de boende hjälps åt att förebygga brott. 

För mer information se länk.

Grillning

Grillning är inte tillåten på balkonger, uteplatser och loftgångar. Det finns en stor grillplats bakom hus 3. Det finns också grill vid respektive hus 1, 2 och 4. Medtag grillkol och tändvätska. Självklart rengör du grillgaller, rakar bort askan och lägger den i askhinken under lock när du använt grillen samt tar med skräp och matrester. Grillplatserna går inte att boka utan först till kvarn principen gäller. Privata grillar får användas men får inte stå kvar på grillplatsen efter avslutad grillning. Kvarlämnade grillar kommer att kastas.

Grovsopor

Läs under Hushållsavfall respektive Miljöhus.

Gästrum

Föreningen har ett rum för gäster i hus 4 mellan Kvällsvägen 14 och 16. Rummet har WiFi. Kodnyckel finns i rummets infoblad. För att hyra kontakta ansvarige - se distribuerad kontaktlista eller hemsida.

Hemförsäkring

Alla medlemmar bör ha en hemförsäkring. Läs mer under Försäkringar.

Hemsida

Adress: www.banslatt.se

Hissar

Felanmälan görs till Kone 0771 50 00 00.

Husdjur

Hundar ska hållas kopplade inom föreningens område och alla djur ska hållas under uppsikt inom föreningens område.

Kontrollera med Botkyrka kommun vilka tillstånd som fordras för att hålla ormar och andra speciella djur.

Hushållsavfall

Sopnedkast finns i alla hisshallar. Där kastar du brännbara sopor (ej kartonger!). Matavfall kastas i luckan på utsidan av huset intill varje entré. Påsar för matavfall hämtas i vårt miljöhus eller i någon matvarubutikIcke brännbara sopor såsom metall, porslin och dylikt slängs i miljöhuset.

Framför hus 1, vid vändplanen, finns en allmän återvinningsstation för förpackningar av papper, kartong, plast, glas, metall och batterier. 

Information

Medlemmarna informeras genom hemsida (www.banslatt.se), anslagstavlor (entréplanen), brevinkast, infomöten och stämma.

Kattsand

Det är förbjudet att spola ner kattsand i både toalett och avlopp.

Kundcenter HSB

Kontakta HSB Kundcenter, telefon 608 68 00, för felanmälan och frågor om ditt boende. Information om telefon- och besökstider finns på anslag i entrén och nederst på HSB Södertörn:s hemsida.

Lastning och lossning

Det är parkeringsförbud utefter hela Kvällsvägen. Parkering är dock tillåten för i- och urlastning. Korttidsparkering för boende finns framför hus 3 och mellan hus 1 och 2, rött märke ”Brf Banslätt" erfordras. Kontakta styrelsen eller HSB Kundcenter för märke.

Lekplatser

Lekplatserna bakom husen underhålls av föreningen. Årlig besiktning utförs av HSB.

Loftgångar

Flertalet boende har sina ingångar från loftgången. Dessa skall städas och hållas fria från snö av de boende. Inget brandfarligt får förvaras på loftgången. Cyklar, möbler etc. får inte hindra framkomligheten för sjuktransporter och brandkår. Det ska vara 90 cm fritt utrymme mellan betongpelarna och räcket. 

Miljöhus

Miljöhuset ligger mitt emot hus 2. Där kan du kasta grovsopor som får plats i de gröna plastkärlen. Större grovsopor ska köras till någon av kommunens återvinningscentraler.

I Miljöhuset kan du också kasta elektronikavfall som får plats i elektronikskrotsburen. T.ex. tv-apparater, datorer, hushållsapparater. Det finns även kärl för glöd- och lågenergilampor, lysrör, småbatterier – se skyltning.

I miljöhuset får ej byggavfall och kemikalier kastas. Dessa ska kastas på kommunens återvinningscentral.

Tidningar och förpackningar av kartong, papper, metall, plast och glas ska kastas vid kommunens återvinningsstation. Närmsta återvinningsstation ligger på vändplan Nattvägen framför hus 1.  

Obs! Avfallstaxan för avfallet i miljöhuset baseras på vikt. Ju mindre vi kastar i miljöhuset desto mer pengar sparar föreningen. Det är gratis att kasta på kommunens återvinningscentraler. Den närmsta ligger i Skyttbrinks industriområde mellan Tullinge och Tumba och i Flemingsbers industriområde.

Mopeder och motorcyklar

Av brandsäkerhetsskäl får inga motorfordon finnas i husen. Garageplats och uppställningsplats för mopeder och motorcyklar finns att hyra - kontakta Kundcenter Tel. 08-608 68 00.

Motionslokal

Motionslokalen finns i hus 1. Intresserad? För frågor eller mer information kontakta ansvarig - se distribuerad kontaktlista eller hemsidan. För att bli medlem kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. tel. 08-608 68 00.

Från 1 juli 2021 krävs bokning av tid för att använda motionslokalen. Bokning sker på den elektroniska bokningstavlan utanför tvättstugan, Aptus Home appen eller på hemsidan (kontakta styrelsen för användarnamn och lösenord).

Nattvandring

Föreningen har organiserad nattvandring, som bevakar vårt område i brottsförebyggande syfte. Intresserad? Kontakta ansvarig - se distribuerad kontaktlista eller hemsidan.

Nycklar

Nyckelbrickor beställs genom HSB Kundcenter Tel. 08-608 68 00.

Ohyra

Anmäl till Anticimex telefon 075-245 10 00 samt meddela styrelsen.

Ombyggnation

Generellt får du bygga om hur du vill interiört i lägenheten, men för att felaktigheter inte ska uppstå i samband med t.ex. badrumsrenoveringar, byte av köksfläkt, finns det ett regelverk att ladda hem. Håltagning eller flytt av bärande väggar samt ändring av ventilation är förbjudet. Vid flyttning eller borttagning av radiatorer/element skall förvaltare kontaktas. Exteriört får inget ändras utan föreningens godkännande, se även Balkonger och inglasning samt Uteplatser med nyttjanderätt.

Parabolantenner

Parabol får inte sättas upp utan godkännande. Kontakta förvaltaren via Kundcenter Tel. 08-608 68 00.

Dessutom krävs mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren ett avtal som reglerar ansvaret för parabolantennen.

Parkering

Parkeringsplatser finns att hyra med eller utan eluttag på parkeringsdäck eller under tak i garaget. Kontakta Kundcenter. Parkeringspolicy finner du här. Se även Lastning och lossning.

Parkeringsmärke

Våra korttidspakeringar är till för Brf Banslätts medlemmar. För att p-bolaget ska veta att det är en medlem måste det sitta ett litet rött märke med texten Brf Banslätt på insidan av rutan. Märket att fästas på vindrutan hämtas under ordinarie öppettider på föreningsexpeditionen, Kv. 2-4 eller beställs från HSB Kundcenter.

Porttelefoner

Kontakta HSB Kundcenter 08-608 68 00 om du vill byta telefonnummer i porttelefonen. Förvissa dig om vem du öppnar för, släpp inte in obehöriga.

Postboxar

På entréplan finns postboxar där brev, försändelser och reklam delas ut. När man låst upp sin lucka kan man vända på etiketten i plastskenan för att ange om man önskar få reklam eller inte. 

Det är inte tillåtet att klistra, tejpa eller skriva någonting på postboxarna.

Behöver ni ändra, lägga till eller ta bort namn från remsan i boxen vänd er till HSB kundcenter tel. 08-608 68 00 eller mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Har ni synpunkter på postutdelningen eller behöver komma i kontakt med brevbärarexpeditionen var vänlig kontakta Postnords kundtjänst tel. 0771-33 33 10 eller maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Renovering

Större renoveringar får endast utföras efter att styrelsen godkänt renoveringen. Läs mer på hemsidan.

Snickerilokal

Snickerilokal finns i hus 2. Intresserad? Kontakta ansvarig - se distribuerad kontaktlista eller hemsidan.

Sopnedkast

Se Hushållsavfall

Städning

För städningen i allmänna utrymmen ansvarar ett städföretag. 

Störande ljud

Visa hänsyn till dina grannar. Allmänt vedertagna tider är vardagar 08.00– 20.00 och lör-, sön- och helgdagar 10.00-18.00. Vid fest, omfattande reparationsarbeten eller annat, affischera på enklaste sätt i entrén. Se Borrning respektive Störningsjour.

Störningsjour

Kontaktas på telefon 08-568 214 00, tillgänglig söndag–torsdag klockan 20.00–03.00 och fredag–lördag klockan 20.00–04.00. Innan störningsjouren anlitas skall den störande kontaktas. Om störningen fortsätter och jouren anlitas får den störande bekosta utryckningen. Detta gäller även vid aktivitet i föreningslokalen Träffpunkten.

Styrelsen

Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter (varav en är från HSB). Sex ledamöter väljs av föreningsstämman för en tid av två år och på ett sådant sätt att inte mer än hälften av styrelsen byts ut samtidigt. En av dessa utses av HSB Södertörn. Vid stämman väljs även valberedning och revisor. Styrelsen sammanträder cirka 14 gånger per år.

Telefon

Se Bredband.

Tillfällig parkering

Korttidsparkering, max 1 tim, för medlemmar finns framför hus 3 och mellan hus 1 och 2, rött märke ”Brf Banslätt”, erfordras. Märke att sätta fast på framrutan hämtas under ordinarie öppettid på föreningsexpeditionen, Kvällsvägen 4 nb.eller beställs från HSB Kundcenter.

Trivselvärd

Det finns en trivselvärd i varje uppgång – se hemsida och anslag i entrén. Ombudet skall vara en länk mellan de boende och styrelsen. 

TV

Föreningen har ett digitalt basutbud av TV-kanaler som ingår i månadsavgiften. Kontakta Tele2 på telefon 90 222.

Tvättstuga

I källaren i varje hus finns en tvättstuga. Tvättstugan bokas antingen på den elektroniska bokningstavlan utanför tvättstugan, Aptus Home appen eller på hemsidan (kontakta styrelsen för användarnamn och lösenord). Tvättstugan ska städas noga efter användning. Töm alla fickor och använd tvättpåse vid tvätt av bygel-BH. Dyra reparationer kan då undvikas. Det är inte tillåtet att färga tvätt i föreningens tvättmaskiner. Observera att bokad tvättid måste påbörjas senast en timme efter periodens början. Efter en timme upphör bokningen att gälla. Vid fel på maskiner: Gör omedelbart felanmälan till HSB Kundcenter 08-608 68 00 samt häng upp lappen om trasig maskin (ska finnas en i varje tvättstuga att hänga på maskinen). Undvik gärna starkt parfymerade tvätt- och sköljmedel.

Uteplatser med nyttjanderätt 

Uteplatsen för lägenhet i markplan tillhör föreningen men får disponeras av bostadsrättsinnehavaren under förutsättning att ett nyttjanderättsavtal har satts upp mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren.

Generellt får inget ändras exteriört. Vid större förändring skall styrelsen kontaktas skriftligen, för tillstånd. Vid försäljning skall det klart framgå att uteplatsen inte ingår i köpet.

Vattenläckor

Anmäls under telefon- och öppettider till HSB Kundcenter, telefon 608 68 00,
övrig tid till Fastighetsjour, telefon 657 64 70.

Vattenlarmen/Dropp-stopp

Alla ska ha ett vattenlarm!

Om fukt uppstår, börjar vattenlarmet pipa. Kontrollera då under diskbänken efter vattenläckor. Det vanligaste skälet till att larmet går, är att man städat utrymmet under diskbänken och sensorn har blivit fuktig. Larmet piper tills sensorn är torr. Om läcka uppstått se Vattenläckor.

Vattning av gräsmatta

Föreningen tillåter inte vattning av gräsmattor på uteplatser med nyttjanderätt. Vid nyplantering kan undantag medges men man behöver då be om tillstånd av styrelsen.

Vävstugan

Vävstugan finns i hus 4. Intresserad? Kontakta ansvarig – se distribuerad kontaktlista eller hemsida.

Yttre underhåll

Föreningen avsätter varje år medel för att hålla fastigheterna i gott skick.

Den här webbplatsen använder "cookies" för vissa funktioner. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.