Brf Banslätt i Tullinge

Nära natur

Varsågod, kliv in!

Brf Banslätt i Tullinge

Nära kommunikation

Varsågod, kliv in!

Brf Banslätt i Tullinge

Nära service

Varsågod, kliv in!

Brf Banslätt i Tullinge

Nära skola

Varsågod, kliv in!

Brf Banslätt i Tullinge

22 minuter från Sthlm C

Varsågod, kliv in!

Logga in på Mina sidor

Där hittar du även bokningsblanketterna.

Logga in på Mina sidor

Där hittar du även bokningsblanketterna.

Nyheter

Styrelsen informerar

Stämmoprotokoll

Stämmoprotokoll finns nu digitalt på Mitt HSB under dokument. För att spara pengar och miljö sätts inga utskrivna exemplar upp i entréerna. Önskas utskrivet exemplar ta kontakt med styrelsen.

Målning av soprum

Onsdag den 19 juni kommer soprummen börja målas. Det målas ett soprum per hus åt gången. Alltså 4 soprum åt gången. Under tiden kommer sopnedkasten till det soprum som målas vara avstängda. Därmed får man gå till den andra portens sopnedkast för att kasta sina sopor. Arbetet med respektive soprum beräknas ta upp till två veckor.

Sopsortering

Det slängs en hel del matavfall och förpackningar bland hushållsoporna. Det kostar oss extra. För att hålla ned kostnaderna och därmed även hålla ner eventuella avgiftshöjningar så se till att slänga sopor på rätt ställe.

Matavfall i matavfallspåse i luckan utanför entréerna och förpackningar så som glasflaskor, konserver, mjölk och juice förpackningar vid kommunens återvinningsstation vid vändplan Nattvägen.

All slags farligt avfall som målarfärg, oljor, kemikalier ska lämnas på Återvinningscentralen. Närmsta ligger i Skyttbrink på vägen mot Tumba.

Här går att läsa vad som får slängas i vanliga soppåsen: https://www.srvatervinning.se/foretag-verksamheter/sorteringsguide

Containers 1-2 juni

Under helgen 1-2 juni kommer container för blandat sorterbart groavfall finnas tillgängligt vid vändplan Kv. 6. Passa på att rensa i källarförråd och lägenhet. För detlajer se anslag i entréerna.

Motionslokalsmöte 11 juni

Efter beslut på stämman så kallar vi till möte för er som är medlemmar i motionslokalen.

För vem: Medlem i motionslokalen

När: 19:00 tisdag 11 juni

Plats: Motionslokalen, Kv. 2

Agenda: Dialog om Motionslokalens framtid

Styrelsen informerar

Stämman

På gårdagens stämma beslutades det mesta enligt de förslag som fanns. Bland annat antogs de nya stadgarna i en andra omgång. Tack till alla er som deltog. Stämmoprotokoll kommer komma upp i entréerna inom tre veckor.

Motionslokalen

På stämman beslutades det om att styrelsen får i uppdrag att ordna möte i Motionslokalen för dess medlemmar för diskussion om lokalens framtid. Mötet kommer ske tisdag 11 juni kl 19.00 i Motionslokalen. Alla medlemmar i Motionslokalen är välkomna att delta. Se även separat anslag - nyhet.

Vänligen uppdatera era kontaktuppgifter på Mitt HSB

För att underlätta för styrelsen och HSB att komma i kontakt med medlemmar ber vi er alla att kontrollera och eventuellt uppdatera era kontaktuppgifter på Mitt HSB.

Lägenhetstillsyn och läckageskydd under vitvaror

Resultatet av lägenhetstillsynen är överlag god. De som har anmärkningar kommer få brev om vad och till när det ska åtgärdas.
Det som dock observerats hos många är att det saknas läckageskydd under kyl, frys och diskmaskin. Detta är ett krav för att försäkring ska gälla.  Det gör det även möjligt att undvika dyra och besvärliga vattenskador som kostar både medlemmar och förening tid och pengar.  Därför rekommenderar vi starkt att alla som saknar detta införskaffar det skyndsamt.

Container för blandat sorterbart grovt avfall

Nu till helgen 1-2 juni kommer en 25 m3 container för blandat sorterbart grovt avfall finnas vid vändplan Kv. 6. Se separat anslag - nyhet.

Varmvattnet avstängt

Idag, 27 maj, har SFAB stängt av fjärrvärmen, och därmed varmvattnet, mellan kl 10-14.30 utan avisering till oss. Därför har ingen information gått ut. 

Varmvattenavstängning tisdag 7 maj

Vi har så sent som idag fått information om att varmvattnet kommer vara avstängt imorgon tisdag 7 maj mellan kl 8.30-14.30.

Information

Lägenhetstillsyn

Med början måndag den 13 maj och ca två veckor framåt kommer styrelsen utföra lägenhetstillsyn för att bland annat kontrollera: ventilation, brandvarnare, ledningar som föreningen är ansvarig för samt annat som föreningen är ansvarig för enligt stadgarna. Detaljerad information om när respektive lägenhet kommer besökas delas ut i postboxarna.

Bastun trasig

Bastuaggregatet i föreningens bastu är trasigt. Nytt är beställt och beräknas vara på plats inom 1–2 veckor. Till dess går det bra att duscha i bastun, men något vidare bastubad blir det inte då temperaturen i bastun endast kommer upp i 30–40 grader.

Gästlägenheten

Gästlägenheten är åter tillgänglig efter vattenskadan i höstas. Nu finns det även diskho, vatten och avlopp i gästlägenheten så det blir enklare att diska. Önskar ni hyra ta kontakt med Elisabeth Lindqvist. Kontaktuppgifter till henne hittar ni här på hemsidan.

Valberedningen informerar

Inte just nu …

… men om några år kanske?…

Brf Banslätts styrelse ska vara sammansatt av personer i olika åldrar med olika erfarenheter och kompetenser. Det är viktigt med jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Valberedningen arbetar långsiktigt med att rekrytera styrelseledamöter. Vill du själv vara med och påverka? Känner du någon som du vet skulle passa? Eller vill du bara veta mer? Kontakta valberedningen!

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller skriv en lapp och lägg i styrelsens brevlåda Kvällsv 2−4.

Vi är valberedningen: Monica Ahlström, Ann-Mari Engström, Lars-Erik Lindqvist och Peter Widengren

Sopning av p-däck 15 april

MÅNDAG 15 APRIL kommer p-däcket att sopas.

Ingen parkering tillåten på P-däcket mellan:
kl. 18 SÖNDAG 14 april - kl. 18 MÅNDAG 15 april

De som inte flyttat sina bilar kommer debiteras för de extra kostnader som uppstår.

SÖNDAG 14 april kl. 15.00 till MÅNDAG 15 april kl. 21.00 får man stå parkerad längst med trottoaren på Kvällsvägen och framför hus 1 och 4 så länge man inte hindrar framkomligheten samt utryckningsvägar.

Man får inte stå parkerad mot Miljöhuset då sophämtning ska kunna ske.
Man får heller inte stå parkerad så man förhindrar framkomligheten samt utryckningsvägar.

Se även till att ha det röda Brf Banslätt märket i vindrutan för att undvika p-bot.

Styrelsen informerar

Ännu nyare fastighetsskötare

HSB har nu rekryterat fastighetsskötare vid namn Michael Eriksson. Han börjar arbeta måndag den 8 april.

Ny entreprenör för utomhusmiljön

Från den 1 april så tar Swed Mark Park hand om vår yttre miljö. De hann dock tjuvstarta innan påskhelgen, bland annat genom att fixa till buskage och annat.

Skyddsrum

Skyddsrummen har kontrollerats och behöver mindre kompletering för att vara i fullgott skick. Om regeringen beslutar om höjd beredskap så kommer föreningen (alla vi som bor här) ha 48 timmar på oss att ställa i ordning skyddsrummen. Vid tillsynen av skyddsrummen observerades det att i många förråd förvaras det väldigt mycket lösöre. För att underlätta eventuell iordningställning av skyddsrummen planerar styrelsen att åter igen beställa container för grovt blandat avfall, så att ni som har förråd i skyddsrummen får ett bra tillfälle att minska ner mängden lösöre i era förråd.

Sopning av p-däck 15 april

Sopning av p-däck kommer ske måndag 15 april. Alla ni som har fordon parkerade på p-däck måste se till att de inte står på p-däcket under den dagen. Se separat anslag om sopningen för vad som gäller med alternativ parkering, tider, med mera.

Träffpunkten

Det har investerats i en ny snabb diskmaskin samt ljudanläggning till Träffpunkten. Den nya diskmaskinen diskar på omkring 30 minuter mot den tidigare som tog 3-4 timmar. Allt för att underlätta för de som hyr lokalen.

Styrelsen informerar

Ny förvaltare

Vi har tilldelats en ny förvaltare då nuvarande har slutat på HSB. Vår nya förvaltare heter Estelle Johansson och hon börjar den 19 mars. Kontaktuppgifter till förvaltaren finns på anslagstavlorna i entrén och på hemsidan.

Ny fastighetsskötare

Då även vår tidigare fastighetsskötare slutat på HSB så har vi tillfälligt tilldelats en ny fastighetsskötare. Han heter Armando och började den 11 mars. HSB håller på och rekryterar ny fastighetsskötare.

Uppdatera era e-mejladresser på Mitt HSB

Då Telenor nu stängt ned @bredband.net och flertalet fortfarande har e-mejladresser registrerade på Mitt HSB med sådan e-mejladress ber vi er uppdatera era e-mejladresser. Logga in på Mitt HSB via HSB Södertörns hemsida och uppdatera era e-mejladress samt andra kontaktuppgifter som inte stämmer. Det underlättar för oss i styrelsen och HSB att komma i kontakt med er.

Matning av djur måste upphöra

Vi har observerat att det läggs ut äppelskivor och annat djurfoder så som frön på vårt område. Tanken är fin, men det lockar dels till sig fåglar, som sen sätter sig och skiter ned fasaden, medlemmars balkonger och loftgångar, samt dels att det drar till sig råttor. Detta skapar kostnader för föreningen och alla medlemmar. Detta måste omgående upphöra. Enligt prejudicerande fall kan matning av djur leda till att man förlorar sin rätt till sin bostadsrätt. Vi hoppas slippa hamna i ett sådant läge.

Motioner till stämman

Härmed vill styrelsen informera om att ordinarie föreningsstämma kommer hållas den 27 maj. Formell kallelse med dagordning kommer att meddelas senast 2 veckor före ordinarie stämma. Om du som medlem har förslag som du vill att stämman ska fatta beslut kring lämnar du in en motion till styrelsen senast den 31 mars 2024. En motion till årsstämman bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till. Styrelsen kommer inför stämman att granska alla motioner och lämna förslag till beslut. Både motionen och styrelsens förslag till beslut finns med i materialet som skickas ut före stämman.

Att skriva en motion 

Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Motionen ska formuleras så att en medlem ska kunna rösta genom ombud även om hen inte kan delta vid stämman. Motionen måste därför vara så detaljerad som möjligt och inte lämna utrymme för tolkningar. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas. 

  1. Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om.
  2. Vad vill du att föreningen ska göra? Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.
  3. Varför vill du att föreningen ska göra detta? Motivera varför du tycker som du gör.
  4. Använd "att-satser". Jag/vi föreslår därför föreningsstämman besluta att…
  5. Avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn. Ange gärna kontaktuppgifter så styrelsen kan ställa följdfrågor om nödvändigt.

Hit skickar du din motion

  • Lämna i brevlådan till expeditionen på Kvällsvägen 2-4.

eller

  • Mejlas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Om ni mejlar så håll koll på att ni får en bekräftelse om att motionen tagits emot. Får ni ingen bekräftelse vänligen skicka på nytt.

Inbrottsförsök

Natten mot torsdag 15 februari bröt sig två okända personer in i en av källargångarna via källardörren i en av huvudentréerna. Detta efter att, som det verkar, blivit insläppta av någon via porttelefon.

Samma personer ska även ha observerats när de förökte ta sig in i Miljöhuset tidigare samma natt.

Denna gång stals inget utifrån den information som finns, utan endast en nyckelbricksläsare i källargången blev förstörd. Händelsen är polisanmäld.

Därför uppmanar vi alla att vara observanta.

Var uppmärksamma

Om ni ser något som inte ser ut att stämma, fråga personen, ta eventuellt med en granne och/eller meddela styrelsen. Ser ni ett pågående brott ring 112.

Entrédörrar

Se till att entrédörren gått igen innan ni lämnar entrén.
Om den står uppställd och ni inte ser att någon passerar in och ut får ni gärna se till att dörren går igen då vi haft okända personer i husen.

Porttelefon

Om ni inte väntar besök och det ringer på porttelefon, se till att verifiera vem det är som vill in. Släpp inte in vederbörande om ni inte är helt säkra på vem det är.

Sammanfattning från informationsmöten 28-29/11

Ekonomi

Styrelsen har beslutat om att höja avgiften med 5%.
Föreningen erhöll ett elstöd om knappt 500 000 kr. Det kommer behållas av föreningen då administrationen av att dela ut det blir för dyr.
Styrelsen planerer även att se över parkeringshyrorna.

Hyresgäster

Den 30 april flyttar hemtjänsten ut från de lokaler som de hyr i hus 2.

Ventilation

Innan året är slut ska arbetet med att installera nya aggregat vara färdigt.

Tvättstugor

Styrelsen planerar att anlita en projektledare att driva renovering/upprustning av tvättstugorna.

Motionslokal

Det finns visst behov av inköp av utrustning och upprustning av motionslokalen.

Vattenskador

Det har varit 14 st under 2023. Styrelsen ämnar se över tillståndet hos rör och ledningar för att veta om större insats behöver utföras för att undvika framtida skador. Bland annat är gästrummet drabbat och avstängt tillsvidare.

Grillplats

Föreningen har fått ett föreläggande från Botkyrka kommun om att de två grillplatserna intill berget bakom hus 3 ligger på kommunens mark. Styrelsen har, efter konsultation med jurist, kommit fram till att det inte finns något att göra åt det och att båda grillplatserna måste tas bort. Förhoppningen är att kunna anlägga två nya grillplatser på föreningens mark.

Rengöring av glastak

Styrelsen håller och på att ta in anbud för att göra rent glaspartierna på taket på plan 7 och 8. I samband med det hoppas vi även åtgärda andra åtgärder som det finns behov av.

Yttre miljö

Det har anlagts staket, blomsteräng och äppleträd på den mark kommunen hyrt av oss.
En trädinventering har utförts för att ta fram en trädvårdsplan samt en ny blomrabatt har planterats mellan hus 2 och 3 för ett trevligt första intryck när man kommer till föreningen via vägen.

Avtal

Från årskiftet kommer nytt städföretag Windstäd AB börja städa i våra hus.
Styrelsen har ännu inte antagit något nytt avtal för Mark och Trädgård.
Styrelsen har antagit nya avtal med HSB gällande förvaltning och boendeservice samt fastighetsskötsel och teknik.
Elavtalet är bundet ett år till.

Digital köhantering

Föreningen hade förhoppning om att börja använda digital köhantering för parkering. Men det stödjer inte upplägget som föreningen önskar så köhanteringen fortsätter som tidigare där HSB tar hand om det.

Uppdatering av A-Ö - https://www.banslatt.se/a-o

Inom kort kommer föreningens A-Ö på hemsidan vara uppdaterad. Titta först och främst där om ni undrar över något så som: när man får borra, inglasning av balkonger, försäkring eller vad som gäller grillplatserna med mera.

Bil på gästparkering

Det har sedan i våras stått en bil på gästparkeringen. Styrelsen ar via lagliga medel försökt få bort den men stött på patrull varje gång. När detta publiceras är bilen äntligen borta.

Entréer och hisshallar

Föreningen har köpt in julgranar till entréerna och samtidigt beslutat att inte investera i några blommor till hisshallarna på grund av den höga kostnaden.

Byte nödtelefoner i hissar

Då det fasta telefonnätet håller på och avveklas kommer vi behöva byta till annan lösning för nödtelefonerna i hissarna.

Återvinning

Ny lag från 1 januari, kommunen tar över ansvaret. Styrelsen följer vad som händer.

Krishantering vid skyfall

Under ena kvällen kom det en förfrågan om styrelen har en krisplan i fall garaget skulle bli översvämmat vid stora mängder regn. Styrelsen lovade att se över det och återkomma.

Motionslokal, bastu och snickarverkstad

Kom ihåg att anmäla till HSB Kundcenter om ni önskar fortsätta vara eller önskar bli medlemmar i respektive verksamhet. Nuvarande medlemskap löper ut på nyårsafton.

Julgröt 13 december

Föreningen ordnar julstämning och bjuder er medlemmar på risgrynsgröt inklusive tillbehör.

DATUM: ONSDAG 13 DECEMBER

TID: Kl. 11-13

PLATS: Träffpunkten, Kv. 12

Informationsmöte 28 respektive 29 november

Välkomna på INFORMATIONSMÖTE

Styrelsen informerar om föreningens ekonomi och andra aktuella saker. Av utrymmesskäl är det uppdelat på två möten.
Föreningen bjuder även på enklare fika.

---------------------------------

Medlemmar i hus 1 & 2 (Kv. 2-8) är välkomna
TISDAG 28 NOVEMBER

KL 19.00 Träffpunkten, Kv. 12
---------------------------------

Medlemmar i hus 3 & 4 (Kv. 10-16) är välkomna
ONSDAG 29 NOVEMBER

KL 19.00 Träffpunkten, Kv. 12

För er som inte kan komma på möte så publiceras en sammanfattning på hemsidan samt anslagstavlor dagarna efter.

Styrelsen informerar

Kontrollera era avlopp!

Vi har fått ett par rapporter om att det har läckt under diskbänk och handfat efter stamspolningen. Detta då det inte återställts korrekt efter spolning. Kontrollera därför gärna att det är torrt under era diskbänkar och handfat.

Bredband.net läggs ner 15 november

När föreningen ingick det första bredbandsavtalet med Bredbandsbolaget för så där 20 år sedan så ingick det 5st e-postadresser per lägenhet med ändelse @bredband.net

Nuvarande ägare Telenor har beslutat att lägga ned den e-posttjänsten och alla ni som använder e-postadresser med @bredband.net blir av med era e-postkonton den 15 november 2023. Det rekommenderas att ni innan dess skaffar er annan e-posttjänst så som Gmail, samt ser till att flytta över eventuella mejl ni önskar spara och som ni har på @bredband.net kontot. Vid frågor kontakta Telenors kundtjänst.

Byte av ventilationsaggregat

Arbetet med att byta ut ventilationsaggregat fortskrider och hus 3 är strax klart. Arbetet i hus 2 börjar inom kort.

Informationsmöten

Förening kommer som vanligt hålla två informationsmöten i slutet av november. Tisdag den 28 november för medlemmar i hus 1 och 2 och onsdag 29 november för medlemmar i hus 3 och 4. Bägge kvällar börjar vi kl. 19.00. Mer info när det närmar sig.

Styrelsen informerar

Återställning av mark vid skolan
Redan denna vecka startar återställningen av föreningens mark vid
Banslättskolan. Det kommer sättas upp staket på tomtgränsen mot
skolan samt planteras äppelträd och ängsyta. Två större granar och
en björk kommer fällas då de inom några år ändå riskerar att behöva
tas ner och då förstöra den nya ytan som anläggs.

Utomhusmiljö
Det har kanske märkts att det gallrats och kapats en hel del på
föreningens mark under den senaste månaden. Det sätts även ut så
kallade faunadepåer för att ge insekter ett hem och öka den
biologiska mångfalden. Det finns även planer på att lämna så kallade
högstubbar där fågelholkar och insektshotell kan fästas på.

Byte av ventilationsaggregat
Arbetet med att byta ut ventilationsaggregat fortskrider och i nästa
vecka är det dags att börja i hus 3.

Stamspolning
Vecka 39 och 40 kommer att stamspolning att utföras av Sortera
(Interspol). Mer detaljerad avisering kommer ske tätare inpå
stamspolningen. Det är viktigt att Sortera får tillgång till samtliga
lägenheter så att alla stammar spolas för att undvika dyra
vattenskador. Är ni inte hemma se till att följa de instruktioner som
kommer delas ut om att lämna in nycklar till er lägenhet.

Loftgångar
Loftgången är ett allmänt utrymme och inte en förlängning av ens
lägenhet. På en del loftgångar förvaras det allt för mycket som inte
ska finnas där. Det ska vara minst 90cm fritt mellan vägg och räcke.
Inga cyklar får stå ställda mot räcket. Det är okej att ha en blomlåda,
lik den som ursprungligen stått där och som många lägenheter
fortfarande har kvar, framför köksfönstret samt en smal bänk eller
motsvarande.

Sopor

Det är viktigt att slänga rätt sopor på rätt ställe. Matavfall ska endast
slängas i luckan vid entrén. När matavfall slängs på fel ställe skapar
det olägenheter med dålig lukt och stora mängder flugor och larver
som kostar alla oss onödiga pengar.
Samma gäller i Miljöhuset. Släng endast sådant avfall som skyltarna
visar. Förpackningar och tidningar ska slängas i kommunens (SRVs)
återvinningsstation på vändplan Nattvägen (framför hus 1).
Farligt avfall så som färg, kemikalier, bilbatterier, däck får man åka
med till SRVs Återvinningscentral i Skyttbrink.

Fjärrvärmeavbrott 5 september

Tisdag den 5 september har Södertörns Fjärrvärme aviserat att fjärrvärmen kommer vara avstängd mellan klockan 8:00–16:30 på grund av underhållsarbete. Det innebär att det inte kommer finnas varmvatten under den tiden. Kallvattnet påverkas inte.

Fjärrvärmeavbrott 16 augusti

Onsdag den 16 augusti har Södertörns Fjärrvärme aviserat att fjärrvärmen kommer vara avstängd mellan klockan 8–14 på grund av underhållsarbete. Det innebär att det inte kommer finnas varmvatten under den tiden. Kallvattnet påverkas inte.

Den här webbplatsen använder "cookies" för vissa funktioner. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.