Brf Banslätt i Tullinge

Nära natur

Varsågod, kliv in!

Brf Banslätt i Tullinge

Nära kommunikation

Varsågod, kliv in!

Brf Banslätt i Tullinge

Nära service

Varsågod, kliv in!

Brf Banslätt i Tullinge

Nära skola

Varsågod, kliv in!

Brf Banslätt i Tullinge

22 minuter från Sthlm C

Varsågod, kliv in!

Logga in på Mina sidor

Där hittar du även bokningsblanketterna.

Logga in på Mina sidor

Där hittar du även bokningsblanketterna.

Sammanfattning från informationsmöten 28-29/11

Ekonomi

Styrelsen har beslutat om att höja avgiften med 5%.
Föreningen erhöll ett elstöd om knappt 500 000 kr. Det kommer behållas av föreningen då administrationen av att dela ut det blir för dyr.
Styrelsen planerer även att se över parkeringshyrorna.

Hyresgäster

Den 30 april flyttar hemtjänsten ut från de lokaler som de hyr i hus 2.

Ventilation

Innan året är slut ska arbetet med att installera nya aggregat vara färdigt.

Tvättstugor

Styrelsen planerar att anlita en projektledare att driva renovering/upprustning av tvättstugorna.

Motionslokal

Det finns visst behov av inköp av utrustning och upprustning av motionslokalen.

Vattenskador

Det har varit 14 st under 2023. Styrelsen ämnar se över tillståndet hos rör och ledningar för att veta om större insats behöver utföras för att undvika framtida skador. Bland annat är gästrummet drabbat och avstängt tillsvidare.

Grillplats

Föreningen har fått ett föreläggande från Botkyrka kommun om att de två grillplatserna intill berget bakom hus 3 ligger på kommunens mark. Styrelsen har, efter konsultation med jurist, kommit fram till att det inte finns något att göra åt det och att båda grillplatserna måste tas bort. Förhoppningen är att kunna anlägga två nya grillplatser på föreningens mark.

Rengöring av glastak

Styrelsen håller och på att ta in anbud för att göra rent glaspartierna på taket på plan 7 och 8. I samband med det hoppas vi även åtgärda andra åtgärder som det finns behov av.

Yttre miljö

Det har anlagts staket, blomsteräng och äppleträd på den mark kommunen hyrt av oss.
En trädinventering har utförts för att ta fram en trädvårdsplan samt en ny blomrabatt har planterats mellan hus 2 och 3 för ett trevligt första intryck när man kommer till föreningen via vägen.

Avtal

Från årskiftet kommer nytt städföretag Windstäd AB börja städa i våra hus.
Styrelsen har ännu inte antagit något nytt avtal för Mark och Trädgård.
Styrelsen har antagit nya avtal med HSB gällande förvaltning och boendeservice samt fastighetsskötsel och teknik.
Elavtalet är bundet ett år till.

Digital köhantering

Föreningen hade förhoppning om att börja använda digital köhantering för parkering. Men det stödjer inte upplägget som föreningen önskar så köhanteringen fortsätter som tidigare där HSB tar hand om det.

Uppdatering av A-Ö - https://www.banslatt.se/a-o

Inom kort kommer föreningens A-Ö på hemsidan vara uppdaterad. Titta först och främst där om ni undrar över något så som: när man får borra, inglasning av balkonger, försäkring eller vad som gäller grillplatserna med mera.

Bil på gästparkering

Det har sedan i våras stått en bil på gästparkeringen. Styrelsen ar via lagliga medel försökt få bort den men stött på patrull varje gång. När detta publiceras är bilen äntligen borta.

Entréer och hisshallar

Föreningen har köpt in julgranar till entréerna och samtidigt beslutat att inte investera i några blommor till hisshallarna på grund av den höga kostnaden.

Byte nödtelefoner i hissar

Då det fasta telefonnätet håller på och avveklas kommer vi behöva byta till annan lösning för nödtelefonerna i hissarna.

Återvinning

Ny lag från 1 januari, kommunen tar över ansvaret. Styrelsen följer vad som händer.

Krishantering vid skyfall

Under ena kvällen kom det en förfrågan om styrelen har en krisplan i fall garaget skulle bli översvämmat vid stora mängder regn. Styrelsen lovade att se över det och återkomma.

Motionslokal, bastu och snickarverkstad

Kom ihåg att anmäla till HSB Kundcenter om ni önskar fortsätta vara eller önskar bli medlemmar i respektive verksamhet. Nuvarande medlemskap löper ut på nyårsafton.

Den här webbplatsen använder "cookies" för vissa funktioner. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.