Brf Banslätt i Tullinge

Nära natur

Varsågod, kliv in!

Brf Banslätt i Tullinge

Nära kommunikation

Varsågod, kliv in!

Brf Banslätt i Tullinge

Nära service

Varsågod, kliv in!

Brf Banslätt i Tullinge

Nära skola

Varsågod, kliv in!

Brf Banslätt i Tullinge

22 minuter från Sthlm C

Varsågod, kliv in!

Logga in på Mina sidor

Där hittar du även bokningsblanketterna.

Logga in på Mina sidor

Där hittar du även bokningsblanketterna.

Styrelsen informerar

Återställning av mark vid skolan
Redan denna vecka startar återställningen av föreningens mark vid
Banslättskolan. Det kommer sättas upp staket på tomtgränsen mot
skolan samt planteras äppelträd och ängsyta. Två större granar och
en björk kommer fällas då de inom några år ändå riskerar att behöva
tas ner och då förstöra den nya ytan som anläggs.

Utomhusmiljö
Det har kanske märkts att det gallrats och kapats en hel del på
föreningens mark under den senaste månaden. Det sätts även ut så
kallade faunadepåer för att ge insekter ett hem och öka den
biologiska mångfalden. Det finns även planer på att lämna så kallade
högstubbar där fågelholkar och insektshotell kan fästas på.

Byte av ventilationsaggregat
Arbetet med att byta ut ventilationsaggregat fortskrider och i nästa
vecka är det dags att börja i hus 3.

Stamspolning
Vecka 39 och 40 kommer att stamspolning att utföras av Sortera
(Interspol). Mer detaljerad avisering kommer ske tätare inpå
stamspolningen. Det är viktigt att Sortera får tillgång till samtliga
lägenheter så att alla stammar spolas för att undvika dyra
vattenskador. Är ni inte hemma se till att följa de instruktioner som
kommer delas ut om att lämna in nycklar till er lägenhet.

Loftgångar
Loftgången är ett allmänt utrymme och inte en förlängning av ens
lägenhet. På en del loftgångar förvaras det allt för mycket som inte
ska finnas där. Det ska vara minst 90cm fritt mellan vägg och räcke.
Inga cyklar får stå ställda mot räcket. Det är okej att ha en blomlåda,
lik den som ursprungligen stått där och som många lägenheter
fortfarande har kvar, framför köksfönstret samt en smal bänk eller
motsvarande.

Sopor

Det är viktigt att slänga rätt sopor på rätt ställe. Matavfall ska endast
slängas i luckan vid entrén. När matavfall slängs på fel ställe skapar
det olägenheter med dålig lukt och stora mängder flugor och larver
som kostar alla oss onödiga pengar.
Samma gäller i Miljöhuset. Släng endast sådant avfall som skyltarna
visar. Förpackningar och tidningar ska slängas i kommunens (SRVs)
återvinningsstation på vändplan Nattvägen (framför hus 1).
Farligt avfall så som färg, kemikalier, bilbatterier, däck får man åka
med till SRVs Återvinningscentral i Skyttbrink.

Den här webbplatsen använder "cookies" för vissa funktioner. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.