Brf Banslätt i Tullinge

Nära natur

Varsågod, kliv in!

Brf Banslätt i Tullinge

Nära kommunikation

Varsågod, kliv in!

Brf Banslätt i Tullinge

Nära service

Varsågod, kliv in!

Brf Banslätt i Tullinge

Nära skola

Varsågod, kliv in!

Brf Banslätt i Tullinge

22 minuter från Sthlm C

Varsågod, kliv in!

Logga in på Mina sidor

Där hittar du även bokningsblanketterna.

Logga in på Mina sidor

Där hittar du även bokningsblanketterna.

Nyheter

Aktuellt i september

Styrelsen informerar

Det är planerat att starta beskärning samt trädfällning den 25e september. Det utförs av HSB Mark och Trädgård. 

På grund av reparationer på fjärrvärmesystemet kommer vamvattnet och värmen att vara avstängt i samtliga hus från tisdagen den 17 september klockan 22.00 till senast onsdagen den 18 september kl 20.00.​

Aktuellt i juni

Brunnen bakom hus 3 kommer rustas upp av en av medlemmarna i Snickarverkstaden.

Torkställningar har köpts in och kommer att placeras ut i samtliga tvättstugor. Vi hoppas dessa ska underlätta för dem som har svårt att nå upp till de fasta linorna.

Avlastningsbord har köpts in och kommer att placeras ut vid grillplatserna.

Man kan nu se resultatet av föryngringsbeskärningen som gjordes på våra buskar utmed gångvägen på baksidan av husen. Kraftiga fina buskar börjar växa upp. Blomningen uteblir förstås i år men nästa år ska det föroppningsvis blomma desto mer.

Framöver kommer vi att göra en översyn av samtliga buskar och träd inom området. Det kommer att bli mer föryngringsbeskärning och en del träd och buskar kommer att tas bort på grund av att de är i dåligt skick eller alldeles för höga . Om detta återkommer vi efter sommaren.

Styrelsen önskar alla en riktigt skön sommar!

Aktuellt i maj

Bastuaggregatet är på plats och bastun fullt användbar!

 SANDSOPNING AV PARKERINGSDÄCKET MÅNDAGEN DEN 27 MAJ 2019 MED BÖRJAN KL  07.00.

INGA FORDON PÅ DÄCKET FRÅN SÖNDAG 26/5  KL 18.00 TILLS ARBETET ÄR KLART MÅNDAG EFTERMIDDAG.

TILLÅTET ATT  UNDER TIDEN PARKERA UTMED KVÄLLSVÄGEN OCH PÅ VÅRA  ÖVRIGA PARKERINGSPLATSER.

Avisering om FÖRENINGENS STÄMMA finns nu på alla anslagstavlor. Välkommen torsdag 23 maj kl 19.00 till Banslättsskolan.

Styrelsen sammanträder måndag 6 maj (obs datum ändrat) kl 19.00 Expeditionen är då öppen för besök en timme innan från kl 18.00

Aktuellt i april

Valberedningen efterlyser förslag! Läs mer på valberedningens info på våra anslagstavlor i entréhall och plan1 i alla hus!

Styrelsen efterlyser TRIVSELVÄRD till hus1. Kontakta styrelsen för info.

Obs! Det kommer inte att finnas varmvatten torsdag 25 april mellan 8.30 och senast 14.30  p g a  lagning av fjärvärmeläcka. Se utförlig info på föreningens anslagstavlor.

Bastuaggregatet är trasigt och nytt är beställt. Inget datum för nör när bastun åter kan tas i bruk kan lämnas för närvarande.

Under våren flyttar HSB-kontoret från Tullinge centrum till Kvällsväg. 14. HSB kommer att hyra fastighetsskötarens expedition och vårt gästrum. Ändringar och ombyggnader bekostas av HSB. Gästrummet flyttar till vävstugans lokal som avdelas med en vägg, vilket innebär att vävstugan får mindre yta. Intresset för vävning har minskat och därmed räcker det med två vävstolar. HSB påbörjar ombyggnaden 1 april.

Styrelsen sammanträder torsdag 11 april  kl 19.00 Expeditionen är då öppen för besök en timme innan från kl 18.00.

Aktuellt i mars

Om ni inte kan öppna porten via porttelefonen kan det bero på att nyare mobiltelefoner/IPboxar använder IP-telefoni och skickar över detta via IP till de ATA-boxar som tillhandahålls av er telefonileverantör. Bredbandsbolaget/Telenor arbetar för att lösa detta så fort som möjligt men ingen tidsplan finns för en lösning idag. Det ni kan göra är att felanmäla ert telefoniabonnemang. Säkerhetsintegrering AB har genomfört tester och ser problemet men kan inte göra något åt det då felet inte ligger i porttelefonen.
 
Motioner till stämman ska vara styrelsen till handa senast 31 mars
 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
 2. Skriv vad ärendet handlar om.
 3. Avsluta motionen med att föreslå ett beslut som du tycker att stämman ska ta.
 4. Skriv under med ditt namn.
 5. Mejla eller lägg din motion i styrelsens brevlåda,

Styrelsen sammanträder måndagen den 18 mars kl 19.00 Expeditionen är då öppen för besök en timme innan från kl 18.00.

 

Aktuellt i februari

 

Information till er som läst om kommunens byggplaner för Tullinge centrum med omnejd:

Observera att det enbart är kommunens planer, inga beslut är fattade.

föreningen är inte tillfrågad och vi har inte sålt vare sig garage eller mark.                         

 

Styrelsen sammanträder måndagen den 18 februari kl 19.00 Expeditionen är då öppen för besök en timme innan från kl 18.00.

Aktuellt i januari

 Vi har haft problem poerttelefonerna som nu åtgärdas genom att nya modem  ska installeras..

Ny fastighetsskötare är Fabian Zetterberg, som tar över efter Tibor Telegdi. 

Lägenhetstillsyn inleds i hus 1 med början måndag 4 februari. Utförlig info kommer.

Var god uppmärksamma meddelanden om BRANDFÖRESKRIFTER och ÅTGÄRDER på anslagstavlor och som utskick till alla.

På förekommen anledning vill vi påminna om att det inte är tillåtet att färga i föreningens tvättmaskiner.

Styrelsen sammanträder måndagen den 21 januari kl 19.00 Expeditionen är då öppen för besök en timme innan från kl 18.00.

Aktuellt i december

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Onsdagen den 5 december har styrelsen möte. Expeditionens adress är Kvällsvägen 2–4.

I samband med styrelsemötena hålls expeditionen öppen mellan kl 18 och 19 för besök.

Torsdagen den 13 december kl 13 serveras JULGRÖT i Träffpunkten, Kvällsvägen 12, nb. Alla är välkomna!

Under december påbörjar Peter, ordf. och Hasse, vice ordf. tillsyn av alla lägenheter. Avisering om tid kommer i brevlådan till varje bostadsrättshavare.

Aktuellt i november

Två infomöten har hållits. Styrelsen informerade och svarade på frågor.

 • Ingen avgiftshöjning. Föreningens ekonomi är god.
 • Lägenhetstillsyn kommer att göras före jul.
 • Projektet med el från solenergi fortskrider.
 • Cykelförråd diskuterades. Vi har det på sparlåga just nu men uppslag finns och gavs.
 • Det finns nya regler för brandskydd. Hisshallar och evakueringstrappor ska rensas från för mycket ”bråte”. Info om vad som får finnas kvar kommer i brevlådorna.
 • Varje hushåll kommer att få en ”miljötratt” att hälla stekflott ner i brännbar petflaska. Peter demonstrerade.
 • Vi har tecknat ettårsavtal från 1 januari med ”nygammal” städfirma, TW Städa rent.
 • Träffpunkten har fått nytt porslin och märkta skåp. Nya ljuddämpande gardiner kommer. Elisabeth Lindqvist, trivselvärd i åttan och Ann-Marie Larsson frivillig, har jobbat med det.
 • Information från styrelsen kommer att hänga i ”ringmekanism” intill anslagstavlan i entrén.
 • Vi efterlyste ny trivselvärd till Kvällsvägen 2 och folk till Fritidskommitté. 1 pers Daniel Lundh som även är gymansvarig anmälde intresse och efterlyser fler hågade.
 • Els-Britt Larsson vill att fler nattvandrare anmäler sig.
 • Lekplatsernas gungor och rutschkanan bakom hus 1 väntar på reservdelar.

Vi tog också upp lite av det som redan informerats om som att markägarna i centrala Tullinge har informerats av kommunen om visionen för centrala Tullinge. Förslagen för centrala Tullinge finns tillgängliga för allmänheten på kommunens hemsida och på Medborgarkontoret. Resultatet av radonmätningen visade att våra värden varierar mellan 30 och 90 Bq/m3. Gränsen går vid 200 Bq/m3. Inre fonden har nu upphört. Berörda är meddelade. 

Onsdag 21 nov kl 19.00 är det infomöte för hus 1 och 2 och torsdag 22 nov kl 19.00 för hus 3 o 4 i föreningslokalen Träffpunkten, Kvällsv 12. Det går självklart att komma den dag det passar bäst.

28–30 november utförs service av fläktsystemet, medan arbetet pågår är systemet avstängt. Se tider här:

Onsdag 28/11  Kvällsv 2–4 mellan 7.00 o.16.00

Torsdag 29/11  Kvällsv 68 mellan 7.00 o.16.00

Torsdag 29/11  Kvällsv 1012 mellan 7.00 o.16.00

Fredag 30/11  Kvällsv 1416  mellan 7.00 o.16.00

Övrigt i Träffpunkten: Konstutställning. Söndag 18 nov kl 12–16 ställer Anja Landmark från hus 1 ut sina tavlor. 

Lördag 24 nov kl 1016 är det Loppis. För bokning av bord kontakta Angela Mogren 778 18 22.

Onsdag 7 november har styrelsen budgetmöte i Huddinge samt styrelsemöte på expeditionen efteråt. Expedtionen är då öppen för besök mellan 18 och 19.

Aktuellt i oktober

Markägarna i centrala Tullinge har informerats av kommunen om visionen för centrala Tullinge. Brf Banslätt är en av markägarna. Kommunen presenterade skisser och några utredningar som underlag för programmet. Förslagen för centrala Tullinge finns tillgängliga för allmänheten på Medborgarkontoret och på kommunens hemsida. Informationen finns här: https://www.botkyrka.se Gå till "Bo & bygga" och skrolla i högerspalten till "Detaljplaner och program".

Träffen med aktivitetsansvariga och trivselvärdar hölls i Träffpunkten och var givande. Endast tre hade förhinder.

Vi vill påminna om att vi fortsatt tar emot intresseanmälan för gemensamt inköp av säkerhetsdörrar

Som tidigare meddelats kommer Inre fonden att upphöra. De som fortfarande har pengar i Inre fonden informeras om utbetalning genom brev från HSB kundcenter.

Resultatet av radonmätningen är klar! Våra värden varierar mellan 30-90 Bq/m3. Gränsen går vid 200 Bq/m3. 

Alltså är vi med råge godkända. Nästa mätning görs om cirka 10 år.

Onsdag 17 oktober har styrelsen möte. Expedtionen är då öppen för besök mellan 18 och 19.

Aktuellt i september

Många av oss har fått in mängder av små flygfän (c:a 5 mm eller mindre) i lägenheten. Enligt Anticimex handlar det om en liten fjäril, en så kallad Snedstreckad ekstyltmal. De kan kännas obehagliga men är helt ofarliga och är inte skadedjur. Sug upp dem med dammsugaren, är vårt bästa tips. 

Den nedsjunkna p-platsen för rörelsehindrade vid hus 4 lagas. ”Potthål” i gatan fylls i. Trafikhinder mellan husen 2 och 3 samt 3 och 4 är klara. Arbetena utförs av Bite AB.

Staketet vid lekplatsen bakom hus 1 är nu fastsatt. Lekställningen som har risk för klämskador kommer att åtgärdas. Trasiga gungor ersätts med nya.

Alla hissar har fått godkänt vid den årliga besiktningen.

Flaggstången vid grillen bakom hus 3 har varit svårhanterlig och tas bort. Den lilla flaggstången på berget vid övre grillarna är borttagen.

Föreningens flaggstång finns nu framför våra hus på gräsplätten vid garagets trapphus.

Trivselvärdar och aktivitetsansvariga har fått inbjudan till den årliga träffen med styrelsen.

Fritt fram att parkera i garaget igen! 

Garageporten repareras även onsdag 12 september och bör vara klart samma kväll.

OBS! Maskinhaveri. Reparation av garageporten uppskjuten en dag, till tisdag 11 september. Fortsatt parkering längs Kvällsvägen.

7 september: Nytt staket vid grillen bakom hus 3.

GARAGEPORTEN REPARERAS måndagen den 10 september

Porten är avstängd mellan kl 06.00 och 18.00 måndag 10/9.

Parkera efter behov längs Kvällsvägen. Glöm inte att bilen ska ha rött brf-märke på rutan.

Styrelsen har möte tisdag 18 september.

Expeditionen är då öppen  för besök mellan kl 18 och 19.

 

Aktuellt i augusti

I dag 21 augusti är expeditionen öppen för besök mellan sex och sju, Därefter har styrelsen sammnträde.

Det är nu tillåtet att grilla igen.

PÅMINNELSE: STÄNG FÖNSTRET NÄR DU LÄMNAR TVÄTTSTUGAN!

Aktuellt i juli

PÅMINNELSE!

Det är inte tillåtet att kasta ner någonting från fönster, balkong eller loftgång.

Om ni har hantverkare eller gäster i lägenheten, upplys dem om förbudet och ställ ut askkoppar på balkong och loftgång.

Fimpar i torrt gräs och på trägolv kan orsaka brand!

Styrelsen åtföljer Länsstyrelsens eldningsförbud. Grillförbud gäller nu i vår förening.

Just nu finns HSB-folk på loftgångarna. De ska olja in träräckena.

I juli har vi inte öppet för besök. Mejla oss gärna på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. vid frågor. Trevlig sommar!

Aktuellt i juni

Nu är det torrt och kommunen har utfärdat försiktigthet gällande vattenåtgången, så HSB vattnar inte gräsmattor, oavsett om de är nysådda eller inte. Bevattningsförbud till följd av slösaktig användning av vatten vill de undvika.

Styrelsen sammanträder tisdag 12 juni. Expeditionen är öppen för besök mellan 18 och 19.

Aktuellt i maj

Stadgeändringarna kom för sent för att delas ut med årsredovisningen. De finns nu på anslagstavlorna samt på hemsidan HÄR, se högerspalten under Stadgar. På Föreningsstämman/årsmötet 24 maj kommer de att finnas. Stadgarna ska godtas på detta möte och ytterligare ett.

OBS! Årsredovisningen finns från i dag i digital form. Gå in i menyraden, klicka på BRF BANSLÄTT, sedan på Styrelsen; till vänster hittar du Årsredovisningar. Årets är märkt: 2017. Fredag 18 maj kommer den i brevlådan.

Kallelse med dagordning till årets stämma kommer i laga tid på anslagstavlorna. Själva årsredovisningen är något försenad från tryckeriet, men kommer med övriga handlingar i brevlådan som vanligt.

Garagets övre plan sandsopas torsdag 3 maj. Bilarna får parkeras längs Kvällsvägen.

Söndag den 6 maj har vi utefixardag med rivning av staketet runt stora grillplatsen samt allmän uppfräschning av föreningens hela område. Ta med familjen, träffa nya och gamla grannar, gör vad du kan och vill. Vid tolvsnåret bjuder vi på korv, dryck, kaffe/te/saft och kakor i föreningslokalen Träffpunkten, Kvällsvägen 12.

Styrelsen sammanträder torsdag 3 maj kl 19. Expeditionen är öppen för besök mellan 18 och 19.

Aktuellt i april

Styrelsen sammanträder måndag 9 april. Expeditionen är då öppen för besök mellan 18 och 19.

Motordrivna köksfläktar får inte kopplas in. 

Aktuellt i mars

Infobladet Nya Babbla ska nu ha kommit i allas brevlådor.

Hyra Träffpunkten eller gästrummet? Klicka på Brf Banslätt i menyraden. Klicka på Lokaler, där finns kalendern som visar när lokalen är ledig. Kontakta därefter ansvarig för att boka.

Styrelsen sammanträder tisdag 13 mars. Expeditionen är då öppen för besök mellan 18 och 19.

Motioner till stämman ska vara inkomna till styrelsen senast 31 mars. Läs i infobladet Nya Babbla om hur en motion skall skrivas. Nya Babbla kommer snart i allas brevlådor.

Läs valberedningens information och efterlysning på anslagstavlan i portarna. Senast 25 mars vill valberedning ha förslag på nya ledamöter.

Fortfarande gäller att motordrivna KÖKSFLÄKTAR inte får kopplas till vårt ventilationssystem.

Aktuellt i februari

Det är inte tillåtet att koppla motordrivna fläktar till husets ventilationssystem. Du som eventuellt har en i din lägenhet måste återställa den på egen bekostnad, även om den var där när du flyttade in.

Kartonger som kastas i sopnedkastet orsakar stopp. Kartonger (även pizzakartonger) ska kastas i container vid den kommunala återvinningsstationen vid vändplanen framför hus 1.

Slingan finns inte längre som informationskanal.

Fler nattvandrare önskas. Kontakta Els-Britt Larsson 778 31 32. 

Lämna intresseanmälan till styrelsen om ni funderar på  säkerhetsdörr. Vi kan få ett bättre pris om vi är många.  

Motioner ska vara inkomna till styrelsen senast 31 mars. 

Målningen av tak i hisshallarna avslutas under februari.

Styrelsen har möte torsdag 15 februari, då är exeditionen, Kvällsvägen 2–4, öppen för besök 18–19. 

Aktuellt i januari

Radonmätare kommer att installeras i alla lägenheter i markplan. Några mätare skall också sättas upp i vissa lägenheter högre upp i varje hus. Målning av hisshallstak och spolning av stammar sker också i januari. Utförligare info finns på Mina sidor.

Styrelsen har sitt första möte tisdag 16 januari. Expeditionen är då öppen för besök mellan kl 18 och 19. 

Aktuellt i december

Styrelsen önskar GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Översvämning bakom hus 3. Kommunens brunn har svämmat över och vattnet drar med sig sand från vår lekplats. Vår brunn klarar inte vattenforsen och det blir översvämning. Kommunen är kontaktad för åtgärd. 

Julgröt serveras traditionsenligt i föreningslokalen Träffpunkten onsdag 13 december kl 13

Den här webbplatsen använder "cookies" för vissa funktioner. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.