Logo

A−Ö om Banslätt

A−Ö innehåller detaljerad information om brf Banslätt.

Bostadsrättsföreningen Banslätt

Kvällsvägen 4 nb
146 31  Tullinge
Organisationsnummer: 712800-1588

Styrelsen i föreningen består av medlemmar i Brf Banslätt samt en ledamot utsedd av HSB Södertörns styrelse. Har du frågor eller synpunkter om föreningen är du välkommen att vända dig till någon ur styrelsen. Inför varje styrelsemöte finns en ledamot ur styrelsen på plats kl 18−19 på föreningens expedition, Kvällsvägen 4 nb.

Datum för styrelsemötena finns på anslag i entréernas glasskåp, på fönstret bredvid expiditonens dörr och på hemsidan. Där finns också telefonnummer till fastighetsskötare, förvaltare, trivselvärd, ordförande, sekreterare, ledamöter m.fl.

Trivselvärd finns i varje uppgång.

Fastighetsskötaren och förvaltaren kan det mesta om våra fastigheter.

Felanmälan till HSB:s Kundcenter telefon 608 68 00.

A–Ö finns i en utskriftvänlig version på hemsidan. Alla nyinflyttade får A–Ö i pappersform. Om du inte fått någon, kontakta styrelsen under expedtionens öppettid före styrelsemöte.

Om du ska bygga om i din lägenhet hämta och läs dokumentet Regler och direktiv som gäller vid ombyggnader

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Att hyra ut bostadsrätten i andra hand utan styrelsens tillstånd kan medföra förlust av bostadsrätten. Ärendet behandlas i stadgarnas § 40. I vår förening har 6 månaders andrahandsuthyrning accepterats i en första omgång. Styrelsen eller förvaltaren hjälper dig med nödvändiga ansökningshandlingar. Den som hyr i andra hand under längre tid ska avsäga sig besittningsrätten.

Balkonger och inglasning

Generellt får inget ändras exteriört, tillfällig anordning är dock OK, som golvtrall, spaljé, utemöbler och likande. Inglasning av balkonger är tillåtet. Tillstånd och synpunkter från styrelsen ska inhämtas innan arbetet påbörjas. Generellt bygglov finns.

Barnvagnar

Det finns ingen särskild uppställningsplats för barnvagnar. Enligt våra brandskyddsregler får barnvagnar inte ställas i hisshallar eller på loftgångar.

Bastu

Bastu finns i hus nr 4, ingång genom gaveldörren på Kvällsvägen 14. Intresserad? Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller HSB Kundcenter, Nyängsvägen 3B (Tullinge torg). Bokning görs via den elektroniska anslagstavlan vid tvättstugan eller via webbokningen.

Bilvård

På parkeringsdäcket ovanför garageporten finns plats att byta däck m m. Eluttag finns. Ej tvätt.

Blomlådor

Blomlådor får endast hängas på balkong- och loftgångsräckens insida.

Bokningssidan kräver dubbel inloggning

Detta beror på att din din webbläsare inte accepterar kakor från tredje part, Aptus i det här fallet. Ställ in webbläsaren så att den accepterar kakor från "alla" så kommer du in direkt från Mina sidor.

Borrning

Föreningen har en regel att störande arbeten i bostaden såsom borrningar i betongväggarna o.d. endast är tillåtet vardagar kl 07.00–21.00 och på lör-, sön- och helgdagar kl 10.00–18.00.

Brandtrappa

Intill varje entré finns en trappuppgång som samtidigt är brandtrappa. Brandtrapporna får ej blockeras. Dörren till trappan skall alltid hållas stängd.

Bredband

Föreningen har telefoni och data (250/100 Mbps) som ingår i månadsavgiften, via Telenor (fd Bredbandsbolaget). Kontakta Telenor  020-22 22 22 för att få tillgång till dessa tjänster.

Cyklar

För cyklar finns cykelställ framför husen.

Dörrar

Tänk på att det är viktigt att dörrarna i trapphusen är stängda eftersom trapphusen är separata brandceller.

På vinterhalvåret finns det stor risk för att entrédörrarna inte stängs ordentligt på grund av att det ligger grus och is i vägen. Oftast kan man ta bort ”skräpet” med foten, men om det inte hjälper ska man göra felanmälan.

El-mätare

Mätaren är placerad i källaren och kan kontrolleras efter kontakt med någon i styrelsen. Via internet kan förbrukningen för den egna lägenheten bevakas på Home Solution.. Inloggningsuppgifter bör följa med lägenheten. Om man behöver nya kan man kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Elektronikavfall

Se Miljöhus.

Fågelmatning

Det är inte tillåtet att mata fåglar eller andra djur inom vårt område; gäller även balkong, loftgång och uteplats.

Fastighetsjour

Kontaktas i akutsituation på telefon 657 64 70 då Kundtjänst har stängt. Se hemsida/anslag i entrén.

Fastighetsskötare

Det är HSB:s fastighetsförvaltning som svarar för vår fastighetsskötsel. Fastighetsskötare finns i regel på dagtid inom föreningens område eller på sitt kontor Kvällsvägen 14 nb. Obs! Alla fel ska anmälas till Kundservice, antigen här på hemsidan eller telefon 608 68 00.

Felanmälan

Felanmälan kan göras här på hemsidan,  till HSB, telefon 08-608 68 00 eller på HSB:s hemsida.

Fjärrvärme

Värmen köper vi från Södertörns Fjärrvärme AB, SFAB. Om ni har problem med värmen, kontakta Kundcervice och uppge då temperatur mitt i lägenheten.

Fönster

Lägenheterna har treglasfönster för bättre isolering och minskning av ljud utifrån. Karm och båge får endast bytas efter tillstånd från styrelsen. Besiktning sker av förvaltare. Enligt stadgarna § 36 skall bostadsrättsägaren själv bekosta byte av fönsterglas. Fönsterbyte genomfördes av föreningen i alla lägenheter 2016.

Föreningen

Vår förening består av fyra hus:

Hus 1 = Kvällsvägen 2–4
Hus 2 = Kvällsvägen 68
Hus 3 = Kvällsvägen 102
Hus 4 = kvällsvägen 1416

Föreningslokalen

Lokalen "Träffpunkten" finns i hus 3, ingång vid Kvällsvägen 12. Lokalen kan hyras av föreningens medlemmar. Kontakta ansvarig.

Föreningsstämma

Till föreningsstämman får du enligt stadgarna särskild kallelse. Årsredovisning, motioner och valberedningens förslag bifogas. Motioner inlämnas senast 31 mars. Stämman hålles i regel i maj.

Försäkringar

Fastighet – Bostadsrättstillägg - Hem  Föreningen tecknat bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter. Det gör att vi nu har en enklare hantering av skador. Försäkringsskyddet består av fastighetsförsäkringen som täcker skador på stomme och dolda ledningar och bostadsrättstillägget som täcker ytskikt. Vanlig hemförsäkring för lösöret tecknar den boende själv. Hemförsäkringen behöver alltså inte ha tillägget för bostadsrätt. När en skada inträffar, anmäl den alltid till HSB:s kundtjänst för att därigenom få en enhetlig behandling av skadorna. Samordning är en viktig del i hanteringen av t ex vattenskador. Föreningens försäkringsbolag är Protector Forsikring ASA.

Försäljning

Köparen måste godkännas av styrelsen, vara medlem i HSB och inte vara juridisk person. Information erhålles av HSB Södertörn. Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Grannsamverkan

Grannsamverkan innebär att de boende hjälps åt att förebygga brott. Åtgärder du kan vidta:

  • Märk och dokumentera dina ägodelar
  • Släpp inte in okända personer i porten
  • Om du ser något misstänkt, kontakta polisen
  • När du reser bort – informera grannarna och se till att bostaden inte ser obebodd ut (t.ex. post, lampor m.m.)

För mer information se Länkar.

Grillning

Grillning är inte tillåten på balkonger, uteplatser och loftgångar. Det finns en stor grillplats bakom hus 3. Det finns också grill vid respektive hus 1, 2 och 4. Medtag grillkol och tändvätska. Självklart rengör du grillgaller, rakar bort askan och lägger den i askhinken under lock när du använt grillen!

Grovsopor

Läs under Hushållsavfall respektive Miljöhus.

 Gästrum

Föreningen har ett rum för gäster i hus 4 mellan Kvällsvägen 14 och 16. Rummet har wi-fi. Kodnyckel finns i rummets infoblad. För att hyra kontakta ansvarig.

Hemförsäkring

Alla medlemmar uppmanas att ha hemförsäkring. Läs mer under Försäkringar

Hemsida

Adress: www.banslatt.se

Hissar

Föreningen har ett serviceavtal för hissar. Se här, anslag eller telefonnummer till felanmälan, 0771 50 00 00. Finns i varje hiss.

Husdjur

Alla djur ska hållas under uppsikt inom föreningens område. Kontrollera med Botkyrka kommun vilka tillstånd som fordras för att hålla ormar och andra speciella djur.

Hushållsavfall

Sopnedkast finns i alla hisshallar. Där kastar du brännbara sopor (ej kartonger!). Matavfall kastas i luckan på utsidan av huset intill varje entré. Påsar för matavfall hämtas i vårt miljöhus eller i någon matvarubutikIcke brännbara sopor såsom metall, porslin o.d slängs i miljöhuset. Framför hus 1 finns allmän återvinningsstation för papper, kartong, hårdplast, glas och batterier. Utnyttja den så blir det billigare för föreningen.

Information

Medlemmarna informeras genom hemsida (www.banslatt.se), anslagstavlor (entréplanen nb och 1 i alla hus), brevinkast, infomöten och stämma samt genom infobladet Nya Babbla, som utkommer  tre gånger per år.  

Kabel-tv

Föreningen har kabel-tv som ingår i månadsavgiften, via Comhem. Kontakta Comhem på telefon 0771-55 00 00

Kattsand

Det är förbjudet att spola ner kattsand i toaletten. Eftersom kattsand är tung bör den kastas i sopnedkastet på första våningen.

Kundservice HSB

Kontakta HSB Kundservice, telefon 608 68 00, för felanmälan och frågor om ditt boende. Information om telefon- och besökstider finns på anslag i entrén och nederst på HSB Södertörn:s hemsida.

Lastning och lossning

Det är parkeringsförbud utefter hela Kvällsvägen. Parkering är dock tillåten för i- och urlastning. Korttidsparkering för boende finns framför hus 3 och mellan hus 1 och 2, rött märke ”Brf Banslätt", erfordras. Kontakta styrelsen eller trivselvärd för märke.

Lekplatser

Lekplatserna bakom husen underhålls av föreningen. Årlig besiktning sker av HSB.

Loftgångar

Flertalet boende har sina ingångar från loftgången. Dessa skall städas och hållas fria från snö av de boende. Cyklar, möbler etc. får inte hindra framkomligheten för sjuktransporter och brandkår.

Miljöhus

Miljöhuset ligger mitt emot hus 2. Där kastar du elektronikavfall som tv-apparater, datorer, kontakter, sladdar samt glöd- och lågenergilampor, lysrör, småbatterier – se skyltning. Där kastar du också de grovsopor som inte kan kastas vid återvinningsstationen. Obs! Avfallstaxan för avfallet i miljöhuset baseras på vikt.

Mopeder och motorcyklar

Av brandsäkerhetsskäl får inga motorfordon finnas i husen. Garageplats och uppställningsplats för mopeder och motorcyklar finns att hyra - kontakta Kundtjänst.

Motionslokal

Motionslokalen finns i hus 1. Intresserad? Kontakta ansvarig - se distribuerad kontaktlista eller här.

Nattvandring

Föreningen har organiserad nattvandring, som bevakar vårt område i brottsförebyggande syfte. Intresserad? Kontakta ansvarig eller styrelsen – se hemsidan.

Nycklar

Nyckelbrickor beställs genom HSB Kundtjänst. Vårt nyckelsystem är spärrat.

Ohyra

Kontakta styrelsen som gör anmälan till Anticimex, kontakta sedan HSB Kundtjänst och gör en felanmälan.

Ombyggnation

Generellt får du bygga om hur du vill interiört i lägenheten, för att felaktigheter inte ska uppstå i samband med t.ex. badrumsrenoveringar, byte av köksfläkt, finns det ett regelverk att ladda hem. Håltagning eller flytt av bärande väggar samt ändring av ventilation är förbjudet. Vid flyttning eller borttagning av radiatorer skall förvaltare kontaktas. Exteriört får inget ändras se Balkonger och inglasning samt Uteplatser med nyttjanderätt.

Parabolantenner

Parabol får inte sättas upp utan godkännande. Kontakta förvaltaren via Kundtjänst.

Parkering

Parkeringsplatser finns att hyra med eller utan eluttag på parkeringsdäck eller under tak i garaget. Kontakta Kundtjänst. Parkeringspolicy finner du här. Se även Lastning och lossning.

Parkeringsmärke

Våra korttidspakeringar är till för Brf Banslätts medlemmar. För att p-bolaget (Q-park) ska veta att det är en medlem måste det sitta ett litet rött märke med texten Brf Banslätt på insidan av rutan. Märket kan hämtas på styrelseexpeditionen i samband med våra styrelsemöten eller hos treivselvärd.

Porttelefoner

Kontakta HSB Kundtjänst om du vill byta telefonnummer i porttelefonen. Förvissa dig om vem du öppnar för, släpp inte in obehöriga.

Renovering

Större renoveringar får endast utföras efter att styrelsen godkänt renoveringen. Läs mer här

Snickerilokal

Snickerilokal finns i hus 2. Intresserad? Kontakta ansvarig – se Babbla eller hemsidan.

Sopnedkast

Se Hushållsavfall

Städning

För städningen i allmänna utrymmen ansvarar ett städföretag. 

Störande ljud

Visa hänsyn till dina grannar. Allmänt vedertagna tider är vardagar 07.00– 22.00 och lör-, sön- och helgdagar 10.00-18.00. Vid fest, omfattande reparationsarbeten eller annat, affischera på enklaste sätt i entrén. Se Borrning respektive Störningsjour.

Störningsjour

Kontaktas på telefon 08-568 214 00, tillgänglig söndag–torsdag klockan 20.00–03.00 och fredag–lördag klockan 20.00–04.00. Innan störningsjouren anlitas skall den störande kontaktas. Om störningen fortsätter och jouren anlitas får den störande bekosta utryckningen. Detta gäller även vid aktivitet i föreningslokalen Träffpunkten.

Styrelsen

Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter (varav en är från HSB). Sju ledamöter väljs för en tid av två år och på ett sådant sätt att inte mer än hälften av styrelsen byts ut samtidigt. En av dessa sju utses av HSB. Vid stämman väljs även valberedning och revisor. Styrelsen sammanträder c:a 14 gånger per år.

Telefon

Se Bredband.

Tillfällig parkering

Korttidsparkering, max 1 tim, för medlemmar finns framför hus 3 och mellan hus 1 och 2, rött märke ”Brf Banslätt”, erfordras. Märke att sätta fast på framrutan hämtas under ordinarie öppettid på föreningsexpeditionen, Kvällsvägen 4 nb eller hos trivselvärd.

Trivselvärd

Det finns en trivselvärd i varje uppgång – se hemsida och anslag i entrén. Ombudet skall vara en länk mellan de boende och styrelsen. Bland uppgifterna kan nämnas:

  • Vara en länk mellan boende och styrelse
  • Förmedla förslag till valberedningen.
  • Sköta entréplanets (nb) blommor och klä julgranen i resp port

Tvättstuga

I källaren i varje hus finns en tvättstuga med tre tvättmaskiner, torktumlare, torkrum och mangel. Tvättstugan bokas antingen på den elektroniska bokningstavlan utanför tvättstugan eller på hemsidan (kontakta styrelsen för användarnamn och lösenord). Tvättstugan ska städas noga efter användning. Töm alla fickor och använd tvättpåse vid tvätt av bygel-BH. Dyra reparationer kan då undvikas. Det är inte tillåtet att färga tvätt i föreningens tvättmaskiner. Observera att bokad tvättid måste påbörjas senast en timme efter periodens början. Efter en timme upphör bokningen att gälla. Vid fel på maskiner: Gör omedelbart felanmälan till HSB samt häng upp lappen om trasig maskin (ska finnas en i varje tvättstuga att hänga på maskinen).

Uteplatser med nyttjanderätt 

Uteplatsen för lägenhet i markplan tillhör föreningen men får disponeras av bostadsrättshavaren under förutsättning att den hålls i vårdat skick. Generellt får inget ändras exteriört. Vid större förändring skall styrelsen kontaktas skriftligen, för tillstånd. Vid försäljning skall det klart framgå att uteplatsen inte ingår i köpet.

Uthyrningslokaler

I husen finns lokaler som hyrs ut externt.

Vatten som är missfärgat

Ibland får vi missfärgat vatten i kranar och toaletter. Så här skriver Stockholm Vatten på sin hemsida: "Det beror på att rost av olika orsaker kan följa med vattnet från ledningarna. En anledning kan till exempel vara att det gjorts ett ledningsarbete i närheten. Låt vattnet rinna i 15 minuter och kontakta sedan oss om vattnet fortfarande inte är klart. Normalt blir man inte sjuk av rost, men det är en teknisk störning som alltid bör åtgärdas." Gör alltid felanmälan så att förvaltaren och fastighetsskötaren får kännedom!

Vattenläckor

Anmäls under telefon- och öppettider till HSB Kundtjänst, telefon 608 68 00,
övrig tid till Fastighetsjour, telefon 657 64 70.

Vattenlarmen/Dropp-stopp

Om fukt uppstår, börjar vattenlarmet pipa. Kontrollera då under diskbänken efter vattenläckor. Det vanligaste skälet till att larmet går, är att man städat utrymmet under diskbänken och sensorn har blivit fuktig. Larmet piper tills sensorn är torr. Om läcka uppstått se Vattenläckor.

Vävstugan

Vävstugan finns i hus 4. Intresserad? Kontakta ansvarig – se kontaktinfo/hemsida

Yttre underhåll

Föreningen avsätter varje år medel för att hålla fastigheterna i gott skick.

© 2016 - 2019 HSB Brf Banslätt i Tullinge

Den här webbplatsen använder "cookies" för vissa funktioner. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.